Mozaik Czech Office

czech flag british flag  
tomas mozaik czech

Mozaik Technology Ventures s.r.o. - organizačcní složka
Na vyhlídce 32
68001 Boskovice
ČCeská republika

Tel: Tel: +420 542 214861
Fax: +420 542 214861
E-mail: duda.mozaik@bosnet.cz

     

Česká kancelářr fy Mozaik byla zřrízena v roce 1996. Jejím vedoucím je Ing.Tomáš Duda-absolvent VUT Brno, kterýpřredtím půusobil v zahraničcněe-obchodním odděelení velkého čceského výrobce měeřricí techniky.

Hlavními aktivitami fy Mozaik v regionu ČCech a Moravy je reprezentace, prodejní a marketingová podpora a poradenský servis klientůum, kteřrí tu chtěejí rozvíjet svoje obchodní aktivity. V posledních letech ČCeská republika zaznamenává masivní investice globálněe půusobících výrobcůu elektroniky na zakázku, tzv. CEM. Kancelářr Mozaiku je ideálněe umístěená k tomu, aby poskytovala asistenci dodavatelůum technologických zařrízení pro tyto výrobce.

Další službou regionální kancelářre je pomoc klientůum přri vyhledávání dodavatelůu zařrízení a materiálůu pro mikroelektroniku a osazování desek plošných spojůu.

V neposlední řraděe můuže být Mozaik nápomocen přri umisťtování zajímavých čceských výrobkůu a technologií na zahraničcních trzích.

 

 

website by first ideas